ถั่งเช่าแคปซูล

ผู้ปลูกถ่ายไตการทานถั่งเช่าเป็นเวลานานไม่ได้ช่วยอะไร

ความเสียหายของไตที่เกิดจากยา cyclosporine มีหลักฐานเบื้องต้นว่าการรับประทานถั่งเช่าร่วมกับ cyclosporine สามารถลดความเสียหายของไตที่เกิดจาก cyclosporine ในผู้ที่ปลูกถ่ายไตได้

ไวรัสตับอักเสบบีหลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานถั่งเช่าทางปากอาจช่วยปรับปรุงการทำงานของตับในผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบี

ถั่งเช่าแคปซูล

ความต้องการทางเพศ. การวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์ ถั่งเช่า เฉพาะ (CordyMax Cs-4) ทุกวันเป็นเวลา 40 วันสามารถปรับปรุงการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ที่มีความต้องการทางเพศต่ำ

การปลูกถ่ายไต การวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการรับประทานถั่งเช่าทุกวันเป็นเวลานานถึง 2 ปีร่วมกับการรักษาแบบเดิมไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต อย่างไรก็ตามการใช้ ถั่งเช่า อาจลดความจำเป็นในการรักษาแบบเดิม ๆ และจำนวนการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

นอกจากนี้การวิจัยในช่วงต้นยังชี้ให้เห็นว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละสองครั้งเป็นเวลา 9 เดือนร่วมกับยาลดความดันโลหิต enalapril ช่วยเพิ่มการทำงานของไตและชะลอการลุกลามของโรคในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตลดลงหลังการปลูกถ่าย

Cordyceps อาจปรับปรุงภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นเซลล์และสารเคมีเฉพาะในระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังอาจมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งและอาจทำให้ขนาดของเนื้องอกลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมะเร็งปอดหรือผิวหนัง

จริงๆ แล้วการทานถั่งเช่าแคปซูลเป็นเรื่องดี แต่ว่าบางคนเมื่อทานแล้วแพ้ก็ไม่ควรรับประทาน ดังนั้นท่านต้องดูอาการข้างเคียงหลังจากที่ทานถั่งเช่าไปแล้ว